UfaKingdom

ปรับกติการางวัลกิจกรรมเลขท้าย 03-06-2020

มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศ 04-06-2020

ปรับจำนวนรางวัลจาก 2 รางวัลเป็น 7 รางวัลโดยแบ่งจะแบ่งเป็น

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 1000 บาท

รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 500 บาท

รางวัลที่ 3 จำนวน 5 รางวัล มูลค่า 100 บาท

และปรับเงื่อนไขในกรณีมีผู้ถูกเลขรางวัลมากกว่า 1 คนในเลขนั้นจากเดิมจะให้สิทธิกับผู้ที่มียอดฝากคงเหลือเยอะที่สุดเป็นให้สิทกับผู้ที่มียอดการเล่นสูงที่สุด