UfaKingdom

ปรับ นโยบาย การจ่าย

การจ่ายเงินเกมส์สล็อตจ่ายสูงสุด 150,000 บาท หรือ 100 เท่า ของยอดฝากล่าสุด

การจ่ายเงินเกมส์กีฬาจ่ายสูงสุด 500,000 บาทต่อการเล่น